Wirtualne warsztaty i interaktywna sesja odzworowania warunków dla osób posługujących się językiem polskim

Slide image 0

Temat: NYC DOT i Emily Gallagher będąca członkiem zespołu, organizują warsztaty w
języku polskim w celu omówienia poprawy bezpieczeństwa wzdłuż McGuinness
Blvd. w Greenpoint Brooklyn. NYC DOT przedstawi krótką prezentację, a następnie
członkowie społeczności zostaną przydzieleni do wirtualnych pokoi, gdzie
moderatorzy NYC DOT i tłumacze języka polskiego będą udzielać wskazówek i
zapisywać komentarze na interaktywnej mapie. Mapa ta pozostanie otwarta w
celu zgłaszania dodatkowych uwag po zakończeniu warsztatów. Uwaga: treść
tego spotkania będzie podobna do warsztatów przeprowadzonych 4 sierpnia i 29
września, jednak będzie tłumaczona na żywo na język polski.

 

Data/godzina: Czwartek 18 listopada godz. 6:30 p.m.


Lokalizacja: Warsztaty odbędą się na platformie Zoom. Prosimy
o wcześniejszą rejestrację na stronie
https://bit.ly/McGuinness1118 lub zeskanowanie kodu QR

Kontakt: Aby uzyskać ułatwienia dostępu, należy skontaktować się
z biurem w dzielnicy Brooklyn pod numerem 646.892.1350 lub złożyć wniosek na
stronie rejestracji Zoom do środy 10 listopada.

 

QR code for bit.ly/McGuinness1118