Wirtualne warsztaty i interaktywna sesja odzworowania warunków dla osób posługujących się językiem polskim

Flyer in the Polish language with the same text that is on this page.  It has an image of people crossing the street an 4 boxes that say "Discuss Street Safety Needs", "Gather Local Knowledge", "Map Existing Walking and Biking Conditions", and "Establish Expected Project Timeline"

Temat: NYC DOT i Emily Gallagher będąca członkiem zespołu, organizują warsztaty w
języku polskim w celu omówienia poprawy bezpieczeństwa wzdłuż McGuinness
Blvd. w Greenpoint Brooklyn. NYC DOT przedstawi krótką prezentację, a następnie
członkowie społeczności zostaną przydzieleni do wirtualnych pokoi, gdzie
moderatorzy NYC DOT i tłumacze języka polskiego będą udzielać wskazówek i
zapisywać komentarze na interaktywnej mapie. Mapa ta pozostanie otwarta w
celu zgłaszania dodatkowych uwag po zakończeniu warsztatów. Uwaga: treść
tego spotkania będzie podobna do warsztatów przeprowadzonych 4 sierpnia i 29
września, jednak będzie tłumaczona na żywo na język polski.

 

Data/godzina: Czwartek 18 listopada godz. 6:30 p.m.


Lokalizacja: Warsztaty odbędą się na platformie Zoom. Prosimy
o wcześniejszą rejestrację na stronie
https://bit.ly/McGuinness1118 lub zeskanowanie kodu QR

Kontakt: Aby uzyskać ułatwienia dostępu, należy skontaktować się
z biurem w dzielnicy Brooklyn pod numerem 646.892.1350 lub złożyć wniosek na
stronie rejestracji Zoom do środy 10 listopada.

 

QR code for bit.ly/McGuinness1118